Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" nr 429 w Zgorzelcu
mm

Poczet sztandarowysztandar

 

 

 

WKŁ "WIENIEC" dzierżawi trzy obwody:

Obwód nr 143 z podziałem na rejony:

Obwód nr 143

Opis podziału obwodu nr 143 na rejony
Obwód nr 172 z podziałem na rejony:

Obwód nr 172

Opis podziału obwodu nr 172 na rejonyObwód nr 77 z podziałem na rejony:

Obwód nr 172
Obwód nr 172
Obwód nr 172