Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" nr 429 w Zgorzelcu
mm

Poczet sztandarowysztandar

 

 

 

WKŁ "WIENIEC"

Obwód nr 172 z podziałem na rejony:

Obwód nr 172

Opis podziału obwodu nr 172 na rejony:

 

REJON NR 1

Drogą asfaltową z JERZMANEK w kierunku GOZDANINA w połowie odległości w lewo drogą polną DĘBOWĄobok domku Pana Ostaszewskiego przez las do miejscowości TRÓJCA, następnie w lewo drogą  LUBAŃ – ZGORZELEC, za miejscowością TRÓJCA  w lewo drogą  JABŁONKOWĄw kierunku JERZMANEK do punktu wyjścia.

REJON NR 1A

Z miejscowości TRÓJCA –REMIZA STRAŻACKA w kierunku GOZDANINA, a następnie w prawo drogą asfaltową w kierunku JERZMANEK za łąkami Pana Magierskiego około 400m w prawo drogą polną DĘBOWĄ koło domu Pana Ostaszewskiego przez las do miejscowości TRJÓCA drogi ZGORZELEC- LUBAŃ następnie w prawo REMIZA STRAŻACKA punkt wyjścia.

REJON NR 2

Drogą z GOZDANINA do TRÓJCY do końca kompleksu leśnego, następnie w prawo drogą polną  do granicy obwodu i w prawo do GOZDANINA do punktu wyjścia.

REJON NR 2A

Z miejscowości TRÓJCA – REMIZA STRAŻACKA do BIAŁOGÓRZA, następnie w prawo obok CMENTARZA w BIAŁOGÓRZU  granicą obwodu około 1,2 km. do cieku wodnego, następnie w prawo drogą polną do drogi GOZDANIN – TRÓJCA i w prawo do TRÓJCY do punktu wyjścia.

REJON NR 3

Z miejscowości ZGORZELEC do JERZMANEK, w kierunku GOZDANINA drogą asfaltową do łąk Pana Magierskiego, następnie w prawo do szlabanu wjazdowego do lasu i drogą leśną do skrzyżowania około 400m. potem w prawo drogą leśną prowadzącą obok naszej WIATY i groblą wzdłuż stawów do torów kolejowych następnie przez STUDNISKA DOLNE do skrzyżowania z drogą do ZGORZELCA i w prawo  przez ul. REYMONTA do ZGORZELCA punktu wyjścia.

REJON NR 3A

Z miejscowości GOZDANIN drogą do STUDNISK GÓRNYCH obok plantacji choinek w kierunku STUDNISK DOLNYCH i w prawo drogą prowadzącą do stawów Pana Maka pod mostem kolejowym koło wiaty drogą leśną, potem w lewo do drogi JERZMANKI – GOZDANIN i prawo do GOZDANINA do punktu wyjścia.

REJON NR 4

Drogą ze ZGORZELCA przez ulicę Reymonta do STUDNISK DOLNYCH , następnie w prawo przez miejscowość KUNÓW do drogi SULIKÓW – ZGORZELEC, potem w prawo w kierunku ZGORZELCA do punktu wyjścia.

REJON NR 4A

Od ronda w ZGORZELCU w kierunku BOGATYNIA do miejscowości KOŹMIN restauracja Biesiadna , następnie w lewo do drogi SULIKÓW – ZGORZELEC i w lewo do ronda w Zgorzelcu do punktu wyjścia.

REJON NR 4B

Z  KOZMINA w kierunku do ZAWIDOWA do torów kolejowych granicy obwodu, następnie w lewo torami kolejowymi do SULIKOWA i w lewo przez miejscowość  MAŁĄ WIEŚ DOLNĄ w kierunku ZGORZELCA do skrzyżowania z drogą z KUNOWA, następnie w lewo do miejscowości KOZMIN, do punktu wyjścia.

REJON NR 5

Od rozwidlenia dróg ZAWIDÓW – BOGATYNIA, w kierunku BOGATYNI do skrzyżowania z drogą KOLONIA OSIEK ŁUŻYCKI – SULIKÓW, następnie w lewo granicą obwodu w kierunku SULIKOWA do Krzyżówki Zawidowskiej  i w lewo do rozwidlenia dróg, do punktu wyjścia.

REJON NR 6

Z KOZMINA restauracja Biesiadna w kierunku BOGATYNI do KOLONI OSIEK ŁUŻYCKI, następnie w prawo w kierunku do OSIEKA ŁUŻYCKIEGO do skrzyżowania z drogą prowadzącą do KOŹMINA koło restauracji Biesiadna  do punktu wyjścia.

REJON NR 6A

Z miejscowości OSIEK ŁUŻYCKI Szkoła w kierunku miejscowości KOŹLICE do skrzyżowania następnie w lewo do granicy państwa i w lewo granicą państwa do miejscowości RADOMIERZYCE przejście graniczne i w lewo drogą do OSIEKA ŁUŻYCKIEGO szkoła punkt wyjścia.

REJON NR 6B

Od szkoły w OSIEKU ŁUŻYCKIM w kierunku RADOMIERZYC do przejścia granicznego w Radomierzycach następnie w lewo do ronda na drodze ZGORZELEC BOGATYNIA następnie w lewo do miejscowości OSIEK ŁUŻYCKI Kolonia i w lewo do miejscowości OSIEK ŁUŻYCKI szkoła punkt wyjścia.

REJON NR 7

Od ronda w ZGORZELCU w kierunku BOGATYNI do skrzyżowania w kierunku KOZLIC w prawo do miejscowości KOŹLICE do granicy państwa, następnie w prawo granicą państwa do ZGORZELCA następnie przez miejscowość ZGORZELEC do ronda wyjazdowego w kierunku BOGATYNI – do punktu wyjścia.

REJON NR 7A

Z KOZMINA restauracja Biesiadna drogą asfaltową do miejscowości OSIEK ŁUŻYCKI , a następnie w prawo do miejscowości KOŹLICE do skrzyżowania i w prawo do drogi ZGORZELEC – BOGATYNIA i w prawo do miejscowości KOŹMIN restauracja Biesiadna  do punktu wyjścia.

 

KSIĄŻKI POBYTU MYŚLIWYCH W ŁOWISKU ZNAJDUJĄ SIĘ:

HOTEL "PAWŁOWSKI"

ul. Reymonta

59-900 ZGORZELEC