Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" nr 429 w Zgorzelcu
mm

Poczet sztandarowysztandar

 

 

 
WKŁ "WIENIEC"

Obwód nr 143 z podziałem na rejony:

Obwód nr 143

Opis podziału obwodu nr 143 na rejony:

 

REJON NR 1

Z miejscowości JELENIÓW od ronda w kierunku WĘGLIŃCA do końca lasu, a następnie w lewo drogą leśną do przystanku autobusowego CZERWONA WODA Kol. i w lewo do drogi A 4 i w lewo do ronda w JELENIOWIE punkt wyjścia.

REJON NR 1A

Od przystanku autobusowego w CZERWONE WODZIE Kol drogą leśną do drogi JELENIÓW- WĘGLINIEC, następnie w lewo do miejscowości CZERWONA WODA i w lewo drogą asfaltową do punktu wyjścia.

REJON NR 2

Od przystanku autobusowego CZERWONA WODA Kol. drogą asfaltową przez kolonię w CZERWONEJ WODZIE do rzeki CZERNA MAŁA i tamy na tej rzece następnie w lewo rzeką do drogi A4 i w lewo w kierunku CZERWONEJ WODY drogą asfaltową do punktu wyjścia.

REJON NR 2A

Od przystanku autobusowego w CZERWONEJ WODZIE Kol. do CZERWONEJ WODY, następnie w lewo przez CZERWONĄ WODĘ do rzeki CZARNA MAŁA i w lewo rzeką Czerna Mała do tamy na tej rzece a następnie w lewo przez KOLONIĘ CZERWONEJ WODY do punktu wyjścia.

REJON NR 2B

Od SCHRONISKA dla ZWIERZĄT drogą asfaltową do drogi DŁUŻYNA - CZERWONA WODA, w prawo do rzeki następnie w prawo rzeką CZERNA MAŁA do tamy i w prawo do SCHRONISKA do punktu wyjścia.

REJON NR 2C

Od SCHRONISKA dla ZWIERZĄT do drogi DŁUŻYNA – CZERWONA WODA, następnie w lewo około 500 m. do drogi utwardzonej prowadzącej do SCHRONISKA punkt wyjścia.

REJON NR 3

Drogą A4 od STRZELNA do rzeki CZERNA MAŁA i w lewo rzeką do drogi asfaltowej, następnie w lewo do drogi CZERWONA WODA – DŁUŻYNA  do DŁUŻYNY,a następnie przez DŁUŻYNE do STRZELNA.

REJON NR 4

Od miejscowości STRZELNO autostradą do PRZESIECZAN, następnie w prawo do drogi A4  i z PRZESIECZAN do DŁUŻYNY, następnie na skrzyżowaniu w prawo do punktu wyjścia.

REJON NR 5

Drogą A4 z PRZESIECZAN do FAKTORA, następnie w prawo drogą leśną do drogi asfaltowej z DŁUŻYNY do PRZESIECZAN, do punktu wyjścia.

REJON NR 5A

Od kościoła w DŁUŻYNIE granicą obwodu, a następnie w lewo drogą leśną w kierunku PRZESIECZAN do granicy z rej. nr5, następnie w lewo do drogi DŁUŻYNA – PRZESIECZANY i w lewo do DŁUŻYNY przez miejscowość DŁUŻYNA do KOŚCIOŁA punktu wyjścia.

REJON NR 5B

Z FAKTORA drogą A4 do miejscowości ŻARSKA WIEŚ , następnie w prawo granicą obwodu do DŁUŻYNY, przed KOŚCIOŁEM w prawo drogą leśną w kierunku PRZESIECZAN do granicy z rej. nr5, następnie w prawo drogą leśną prowadzącą do FAKTORA punktu wyjścia.

REJON NR 6

Drogą A4 z PRZESIECZAN do ŻARSKIEJ WSI, następnie w lewo przez ŻARSKĄ WIEŚ do autostrady potem w lewo autostradą do drogi GRONÓW – PRZESIECZANY i w lewo do punktu wyjścia.

REJON NR 6A

Z miejscowości GRONÓW w kierunku PRZESIECZAN do autostrady, następnie w lewo autostradą do ŻARSKIEJ WSI potem w lewo drogą asfaltową do punktu wyjścia.

REJON NR 7

Od PRZESIECZAN autostradą do miejscowości STRZELNO, most drogowy, a następnie w prawo do BIELAWY GÓRNEJ – do krzyża potem w prawo do miejscowości SŁAWNIKOWICE, następnie granicą obwodu do GRONOWA. W GRONOWIE w prawo drogą asfaltową do autostrady i punktu wyjścia.

REJON NR 8

Od BIELAWY GÓRNEJ od krzyża drogą leśna do HENRYKOWA do końca kompleksu leśnego następnie w prawo wzdłuż tego kompleksu do drogi HENRYKÓW-SŁAWNIKOWICE i w prawo przez SŁAWNIKOWICE obok KOŚCIOŁA do granicy z rej. nr7, następnie w prawo drogą polną do krzyża w BIELAWIE GÓRNEJ.

REJON NR 8a

Od miejscowości Henryków w kierunku BIELAWY GÓRNEJ drogą polną do kompleksu leśnego następnie w lewo wzdłuż tego kompleksu do drogi SŁAWNIKOWICE-HENRYKÓW i w lewo do punktu wyjścia.

REJON NR 9

Od skrzyżowania do WYRĘBY z drogą do JELENIEJ GÓRY, za miejscowością NOWA KARCZMA w lewo w las, a następnie lasem do drogi HENRYKÓW – SŁAWNIKOWICE, następnie w lewo do SŁAWNIKOWIC do drogi asfaltowej i w lewo przez SŁAWNIKOWICE i WYRĘBE do punktu wyjścia.

REJON NR 9A

Od skrzyżowania WYRĘBA – ZGORZELEC przed miejscowością BIAŁOGÓRZE w prawo do miejscowości SŁAWNIKOWICE granicą obwodu, następnie w prawo przez WYRĘBE do skrzyżowania punktu wyjścia.

REJON NR 10

Za miejscowością NOWA KARCZMA w lewo drogą leśną do miejscowości HENRYKÓW do słynnego DRZEWA CIS do drogi polnej prowadzącej w kierunku PISARZOWIC obok LISIEJ GÓRY granicą obwodu do drogi JELENIA GÓRA – ZGORZELEC do punktu wyjścia.KSIĄŻKI POBYTU MYŚLIWYCH W ŁOWISKU ZNAJDUJĄ SIĘ:

WYRĘBA 26 Józef LICZNER

59-818 SIEKIERCZYN