Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" nr 429 w Zgorzelcu
mm

Poczet sztandarowysztandar

 

 

 ZARZĄD KOŁA

Skład zarządu:

Prezes Koła - kol. Stanisław Kaźmierczak

Łowczy Koła - kol. Józef Liczner

Sekretarz - kol. Artur Słabik

Skarbnik - kol. Marian Rękas

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - kol. Leszek Borkowski

Członek - kol. Artur Fedyczkowski

Członek - kol. Henryk Murawski

Członek - kol. Zbigniew Waszkiewicz

Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" w Zgorzelcu zrzesza: