Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" nr 429 w Zgorzelcu

Poczet sztandarowysztandar

 

 

 

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 429 "WIENIEC" Zgorzelec

z siedzibą w Dłużynie Dolnej 98A

adres do korespondencji:
Skrytka Pocztowa 71
59-900 Zgorzelec

Numer konta

93 1930 1262 2270 0250 3659 0001