Wojskowe Koło Łowieckie
"WIENIEC" nr 429 w Zgorzelcu
Polowanie w czasie koronawirusa, szczegóły w aktualnościach
mmjelen

Poczet sztandarowy

sztandar


Statystyki zbiorcze na stronę

 

 

 


Aktualności


05.04.2020

Podstawy prawne do polowania w czasie koronawirusa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

PZŁ - wykonywanie gospodarki łowieckiej

 


30.10.2019

SKŁADKA PZŁ NA 2020

Komunikat nr 6/2019 Komunikat nr 6/2019 druga strona Komunikat nr 6/2019 druga strona

30.10.2019

SKŁADKA PZŁ NA 2020

Komunikat nr 6/2019 Komunikat nr 6/2019 druga strona

09.10.2019

SPOTKANIE Z PRZYRODĄ

1

Dzięki współpracy Wojskowego Koła Łowieckiego "Wieniec" ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu dnia 26 września  2019r. wychowankowie internatu oraz klasy I oraz  II-III szkoły przysposabiającej do życia wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce do Centrum Edukacji Ekologicznej „Jeleniówka” w Chromcu.
234
Wycieczkę rozpoczęła zbiórka uczestników ok. godziny 8:00, następnie, po sprawdzeniu obecności, zajęciu miejsc w autokarze, grupa wyruszyła do Chromca, gdzie na uczniów czekał Pan Stanisław Gmyrek, który jest osobą która opiekuje się centrum ekologicznym.
78
Pan Stanisław w bardzo ciekawy sposób opowiedział o zwierzętach bytujących w okolicznych lasach na przykładach eksponatów, które znajdują się w kolekcji. Po ciekawym opowiedzeniu o wielu gatunkach wychowankowie wyruszyli na ścieżkę edukacyjna zlokalizowaną w pobliskim lesie. Podczas spaceru dowiedzieliśmy się w jaki sposób trzeba zachowywać się w lesie oraz w jaki sposób możemy działać na korzyść otaczającej nas przyrody.
9
Wychodząc naprzeciw współczesnej nowoczesnej szkole, w której zajęcia przekraczają granicę sali lekcyjnej, uczniowie mieli możliwość połączenia wyjątkowej wycieczki z wartościową lekcją opartą na podstawie programowej. Dzięki temu czterogodzinnemu pobytowi w Chromcu młodzież miała możliwość rozwijania umiejętności działania w różnych sytuacjach pozaszkolnych – odpowiednie zachowanie się podczas zwiedzania lasu. Natomiast nauczyciele otrzymali kolejną ciekawą możliwość zrealizowania celów edukacyjnych w niebanalnej formie.24.09.2019

Przystrzelanie broni

Zarząd WKŁ Wieniec w Zgorzelcu wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia WKŁ Wieniec Zgorzelec z dnia 31.05.2019 r. cz III pkt 12 oraz cz II pkt 10 lit.i , informuje że
w dniu 26.10.2019 r. o godzinie 9:00 na strzelnicy w Dłużynie Dolnej odbędzie się:

Stawiennictwo myśliwych jest obowiązkowe.
Jednocześnie nadmieniamy, że w/w uchwała w cz II pkt 10 lit i zabrania Łowczemu Koła wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego myśliwym którzy
nie posiadają szkoleń w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Jednocześnie informujemy, że uchwały walnego zgromadzenia zostały opublikowane i przekazane do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszego koła (adres
http://wklwieniec.zgorzelec.pl/dokumenty.html).
Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania, który w określa, że myśliwy jest zobowiązany do przystrzeliwania broni, co najmniej raz w roku.
za zarząd
Sekretarz

Artur Słabik28.06.2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła

Zarząd WKŁ "WIENIEC" zawiadamia, że w dniu 12.07.2018 r. o godz. 17 – ej w siedzibie,
OSP w Bielawie Górnej nr 31 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła.
Proponowany porządek i regulamin zebrania.

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 2. Przejęcie proponowanego porządku zebrania i porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej
 5. Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
 6. Wolne wnioski.


27.06.2018

RODO

Więcej o RODO
24.04.2018

Walne zgromadzenie Koła

Zarząd WKŁ „WIENIEC” zawiadamia, że w dniu 04.05.2018 r. o godz. 17 – ej w siedzibie,
OSP w Bielawie Górnej nr 31 odbędzie się Walne Zgromadzenie Koła.

 1. Proponowany porządek i regulamin zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przejęcie proponowanego porządku zebrania i porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie członków zarządu:
  - prezesa koła,
  - łowczego,
  -skarbnika,
  -sekretarza
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub nie absolutorium dla Zarządu Koła
 9. Podjęcie uchowały  działalności Koła i zatwierdzenie budżetu na sezon 2018/2019.
 10. Przyjęcie uchwały dotyczącej rekompensaty w wysokości 3tyś. dla kolegi Zbigniewa Waszkiewicza którego pies zginął na polowaniu zbiorowym oraz uchwały o rekompensatach z tytułu strat ponoszonych przez członków udostępniających swoje psy w trakcie polowań zbiorowych
 11. Rozważenie sposobu szkolenia psów na polowania zbiorowe oraz podjęcie uchwały w zakresie Kynologii i budowy zagrody dziczej.
 12. Przedstawienie propozycji dotyczącej odznaczeń łowieckich.
 13. Wręczenie nagród dla myśliwych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Biesiada myśliwska.

 


07.12.2017

Zarządzenie nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 roku, dotyczące postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowania."

Zarządzenie nr 12/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 12/2017
05.11.2017

Komunikat dotyczący wymiany legitymacji i wniosek do nowej legitymacji poniżej oraz w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Komunikat Wniosek legitymacja
05.10.2017

Zarząd Koła informuje, że nasze koło jest współorganizatorem "Hubertusa Okręgowego" który odbędzie się w dniu 21.10.2017 r. Mszą Świętą w kościele pod wezw. Św. Bonifacego z Zgorzelcu o godzinie 14:00 . W związku z powyższym prosimy naszych kolegów o udział w obchodach.

Za zarząd Sekretarz Artur Słabik

Program Hubertusa Okręgowego

 


09.10.2015

Składka na 2016 rok

Komunikat nr 9/2015

 


07.10.2015

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH ORAZ PLAN DOKARMIANIA ZWIERZYNY NA SEZON ŁOWIECKI 2015-2016

Plan plowań
07.09.2015

Przystrzelanie broni

Zarząd WKŁ Wieniec w Zgorzelcu wykonując uchwałę Nr 1 Walnego Zgromadzenia WKŁ Wieniec Zgorzelec z dnia 28,05,2015 r. cz III pkt 2 lit c oraz cz II pkt 14 lit.i , informuje że w dniu 10.10.2015 r. o godzinie 9:30 na strzelnicy w Mroczkowicach odbędzie się:

• szkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią,

• szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,

• przystrzelanie i przegląd broni.

Stawiennictwo myśliwych jest obowiązkowe.

Jednocześnie nadmieniamy że w/w uchwała w cz II pkt 14 lit h zabrania Łowczemu Koła wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego myśliwym którzy nie posiadają szkoleń w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Jednocześnie informujemy, że uchwały walnego zgromadzenia zostały opublikowane i przekazane do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszego koła

(adres http://wkl-wieniec.zgorzelec.pl/dokumenty.html ).

za zarząd Sekretarz Artur Slabik


07.09.2015

Apel o oddanie krwi


29.08.2015

Istotny wzrost wykrywanej liczby ognisk

i przypadków afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z powodu istotnego wzrostu wykrywanej liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Estonii, Łotwy i Litwy oraz pogorszenia sytuacji epizootycznej na terytorium innych krajów trzecich sąsiadujących z Polską, zwiększyło się ryzyko przeniesienia ASF na terytorium Polski.

Więcej informacji oraz materiałów można znaleźć na stronach internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

Pozdrawiam!

Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego

Piotr Pawlas


Uchwały Walnego Zgromadzenia 2015/2016 w zakładce dokumenty do pobrania


V Sportowe Zawody Strzeleckie "Memoriał Tadeusza Rułki" 2015

I miejsce drużynowe w klasie otwartej z wynikiem 1269/1500 wygrywa - WKŁ Wieniec

I miejsce w klasie powszechnej - Marcin Liczner

I miejsce najlepszego wyniku kulowego - Marcin Liczner

I miejsce najlepszego wyniku śrutowego - Marcin Liczner

Zawodnikom bardzo dziękujemy za reprezentowanie naszego koła


PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH ORAZ PLAN DOKARMIANIA ZWIERZYNY NA SEZON ŁOWIECKI 2014-2015

Plan plowań

Komunikat Zarządu Koła

Niniejszym informujemy, że coroczne przystrzelanie broni dla członków Wojskowego Koła Łowieckiego WIENIEC w Zgorzelcu, odbędzie się na strzelnicy w Mroczkowicach w dniu 12.10.2014 r. o godzinie 9:30.

Jednocześnie w dniu tym odbędzie się szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.

Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania, który w określa, że myśliwy jest zobowiązany do przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku.

Jednocześnie w oparciu o Komunikat Nr 6/2014 r. Zarząd Okręgowego PZŁ informujemy, że składka członkowska w PZŁ na lata 2015-2019 wynosi rocznie:

normalna - 355 zł,

ulgowa – 195 zł.

Składkę należy na podstawie par. 181 ust.3 Statutu PZŁ przekazać na rachunek bankowy koła łowieckiego do dnia 31.12.2014 r.

za zarząd

Sekretarz -Artur SłabikXXXVII Okręgowe Zawody Strzeleckie w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Łowczego Okręgowego.

Zawody Sportowe w Wieloboju Myśliwskim, odbyły się w Mroczkowicach, 30.08.2014r.

Więcej informacji i zdjęcia wkrótce w zakładce Strzelectwo


IV Sportowe Zawody Strzeleckie "Memoriał Tadeusza Rułki" 2014

Więcej wiadomości i zdjęcia kliknij "tutaj"


 

Szanowni Koledzy
Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim kolegom myśliwym pogody ducha, wielu dzików na rozkładzie, samych zielonych punktów na wycenach. Małżonkom myśliwych zaś wyrozumiałości i jak największej radości we wspólnym przebywaniu w łowisku.
Życzymy wszystkim jeszcze raz pogody ducha i tego, aby wszyscy spędzili te święta w spokojnej rodzinnej atmosferze, a w lany poniedziałek oderwali się od stołu i chwycili za wiadra z wodą jak nakazuje wiekowa tradycja.
Życzy Wam i sobie Zarząd 
Koła Łowieckiego „WIENIEC" 


Nowa ambona zaprasza na polowanie

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda i gdzie została postawiona oraz przez kogo zapraszamy do zakładki Gospodarka łowiecka


Wielka prośba do osób które były na balu i robiły zdjęcia.

Proszę o kontakt na tel. 509379813. Im szybciej zbierzemy zdjęcia tym szybciej oglądniemy je w galerii. Z góry dziękuję.


Do tradycji myśliwskich Wojskowego Koła Łowieckiego „Wieniec” w Zgorzelcu należy organizacja corocznego balu myśliwych. W sobotę 15 lutego 2014 roku tuż po godzinie 20.00 zabrzmiał w naszych uszach dźwięk trąbki z sygnałem „powitanie”.

rozpoczecie

To znak do rozpoczęcia balu, balu obfitego w jadło i tańce. Aby tradycji stała się zadość na początku gospodarz spotkania Łowczy Koła Pan Józef Liczner powitał zaproszonych gości.

Uroczystość naszą obecnością swą zaszczycili: Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świętoszów Wojciech Moskaluk.

czytaj więcej

 


Bal Myśliwski 15.02.2014r.

sala
Bal myśliwski odbędzie sie 15.02.2014r. o godzinie 20.00
w Domu Weselnym Czarnecki.

nie wiesz jak dojechać kliknij "tutaj"
"Zakończenie Sezonu" polowań zbiorowych

zbiorówka

więcej zdjęć